linkide: (Default)
[personal profile] linkide


-- and listen to those old time songs
and make believe that they were written for you and me

Friends only.

Date: 2009-09-25 12:58 pm (UTC)
From: [identity profile] heartcaution.livejournal.com
oot kyllä niin englanniks ettei mikään kinnostuksenkohde täsmää! mutta toivotaan, ainakin sun täytyy olla tosi viisas kun opiskelet yliopistossa :O
lisään :D

Date: 2009-09-25 01:11 pm (UTC)
From: [identity profile] linkide.livejournal.com
No en tiiä viisaudesta, mutta.. :D
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:21 am
Powered by Dreamwidth Studios